BOOKING

DÅs tar jevnlig på seg oppdrag. Det kan være opptreden på arrangementer, dansetimer eller andre danserelaterte forespørsler - tidligere oppdrag er listet lenger ned på siden. Ta kontakt gjennom skjemaet for avtale, pris og spørsmål💃🏼

DÅs bidrar med dans til Studentsamfunnet i Ås hvert år, som regel ved underholdningsarrangementer som Graskurs, KulturXplosjon, UKEauksjonen, Samfunnets Grand Prix eller ved egen FÅRestilling. Siste FÅrestilling ble holdt i april 2022.  Dersom det er rom for det, tar DÅs på seg andre oppdrag:


Noen tidligere oppdrag:

  • Opptreden ved åpning av Veterinærhøyskolen
  • Opptreden på linjeforeningen Terra Formas høstball
  • Koreografitimer for Ås Videregående skole - Idrettslinja
  • Opptreden i utdrikningslag