BOOKING

DÅs tar jevnlig på seg oppdrag. Det kan være opptreden på arrangementer, dansetimer eller andre danserelaterte forespørsler - tidligere oppdrag er listet lenger ned på siden. Ta kontakt gjennom skjemaet for avtale, pris og spørsmål 💃🏼

DÅs bidrar med dans til Studentsamfunnet i Ås hvert år, som regel ved underholdningsarrangementer som Graskurs, Kultur-Xplosjon, UKEauksjonen, Samfunnets Grand Prix eller ved egen FÅRestilling. Neste FÅrestilling blir holdt i Aud.Max. 3. november 2023! Dersom det er rom for det, tar DÅs på seg andre oppdrag:


Noen tidligere oppdrag:

  • Opptreden på Studentsamfunnet i Ås under kvinnedagen (2023)
  • Opptreden under Energiseminaret (2023)
  • Opptreden under Jenter & Teknologi-dagen (2023)
  • Opptreden ved åpning av Veterinærhøyskolen (2021)
  • Opptreden på linjeforeningen Terra Formas høstball (2021)
  • Koreografitimer for Ås Videregående skole - Idrettslinja (2021)
  • Opptreden i utdrikningslag (2021)


Tidligere FÅRestillinger:

  • Sheep Happens (2022)
  • MILLENIUM (2019)
  • Intimshow (2017)